Главная \ Пресса

Поспехі Наталлі Гайды на сцэне Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі БССР, яе дасягненні ў развіцці музычнай драматургіі сталі падставай для надання ёй ганаровага звання заслужанай артысткі рэспублікі.


...Калі табе семнаццаць, усё здаецца дзівосным. I хочацца верыць, што ёсць на свеце добрыя чарадзеі. Што ўсе людзі прыгожыя. А будучыня – бязвоблачная.


Беларускі дзяржаўны тэатр музычнай камедыі выносіць на суд гледачоў сваю новую работу – аперэту ленінградскага кампазітара Віктара Лебедзева "Мост мары" ў пастаноўцы рэжысёра Барыса Уторава.


О спектакле "Бабий бунт" Государственного театра музкомедии БССР.


Занавес – яркая цыганская шаль. Едва он поднялся, за ним другая, словно полог многоцветного шатра, затем третья, четвертая...


Гастролирующий в Новгороде Государственный театр музыкальной комедии БССР представил на суд зрителям оперетту "Неделя вечной любви".


Не в ущерб другим искусствам признаюсь – люблю оперетту! Остросюжетная, динамичная, пересыпанная блестками юмора, насыщенная чудесной музыкой и танцами – она всегда доставляет истинное удовольствие. Вдвойне радостно, когда с опереттой встречаешься в хорошем театре. Такую радость принес нам Государственный театр музыкальной комедии БССР.


Произведения Михаила Шолохова стали своего рода сокровищницей современного советского искусства. Кино, живопись, телевидение обращаются к шолоховской тематике и, обогащенные дыханием великого таланта, чаше всего выходят победителями.


Гучыць напружаная прэлюдыя. Адкрываецца заслона. Спектакль пачаўся. З'яўляецца Сільва. Гераіня жыве на сцэне, захапляючы залу сілай пачуццяў, напружаннем унутранай барацьбы. Тонкая і акрэсленая выразнасць колераў дэкарацый набывае ўсё большы сэнс з развіццём фабулы, з большай глыбінёю гучыць музыка, яе танцавальны вальсавы рытм уцягвае ў рух дзеі суперажыванні гледачоў.


"Тыдзень вечнага кахання" – так называецца новая аперэта-вадэвіль народнага артыста рэспублікі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР Ю. Семянякі па п'есе В. Зуба, прэм'ера якой адбылася ў Дзяржаўным тэатры музычнай камедыі БССР у снежні мінулага года. Забягаючы крыху наперад, трэба сказаць, што гледачы надзвычай прыязна сустрэлі пастаноўку гэтага вясёлага спектакля-жарта.


Гэта таксама адзін з тых выпадкаў, пра які было сказана ў артыкуле "Вы набылі білет – на што?" С. Берасцень, апублікаваным у "ЛіМе" 26 лістапада гэтага года. Білеты на спектакль заўсёды ўсе прададзены. Дзеці зацікаўлена актыўна рэагуюць на сцэнічныя сітуацыі. Яны нават падказваюць адзін аднаму, што павінна адбыцца далей з героямі відовішча, часам "дапамагаюць" артыстам. Але, у адрозненне ад С. Берасцень, давайце паглядзім не ў залу, а па той бок рампы – на сцэну.


Спектакль "Бабін бунт" у Тэатры музычнай камедыі


Меладычна, працяжна, задушэўна гучыць дзесьці ўдалечыні песня, і перад намі ўзнікае на сцэне адзін з характэрных малюнкаў данскога пейзажу – курэнь, сланечнік, частакол. Ідуць па ваду казачкі…


Мы ўпэўнена пераступілі парог 1976 года і крочым насустрач яго першай вясне. Дзевятая пяцігодка стала ўжо гісторыяй, сёння мы здзяйсняем велічныя планы дзесятай. Час, што аддзяляе нас ад XXIV з'езда партыі, прынёс і мне як актрысе шмат радасці.


Опубликованная в "Советской культуре" (№ 66 от 17 августа с. г.) статья музыковеда Е. Раковой "Трудно живется оперетте" объективно освещает ряд организационных, кадровых, репертуарно-творческих вопросов, связанных с работой Государственного театра музыкальной комедии Белорусской ССР. Министерство культуры республики разделяет озабоченность автора статьи и редакции газеты положением дел в театре.


Государственный театр музыкальной комедии БССР – ровесник девятой пятилетки. Его встреча со слушателями состоялась в январе 1971 года. Рождения нового театра минчане ожидали с нетерпением. И первые спектакли обнадежили. Хотя к этому времени комплектование труппы еще не было полностью завершено, ощущалось немало "творческих прорех", все же было очевидно, что театр сразу стал на верный путь и в репертуарной политике, и в отношении тенденций постановочно-творческого порядка.


Дзяржаўны тэатр музычнай камедыі БССР пачынае свой сёмы сезон. Працягваецца працэс творчага станаўлення самабытнага калектыву.


Свой седьмой сезон сегодня начинает Государственный театр музыкальной комедии БССР.


Все больше приверженцев завоевывает Белорусский государственный театр музыкальной комедии. Запорожцы уже познакомились с большей частью репертуара минчан и сделали вывод, что у нас в гостях коллектив высокой музыкальной культуры, коллектив творческий.


Группа студентов одной из латиноамериканских стран ре шила принять участие в международном фестивале молодежи и студентов. Чтобы поехать, молодым людям нужны деньги. И у них созревает идея собрать их, выступая с концертами по городам страны. Вместе с тремя юношами в город своего детства приезжает студентка консерватории Чанита – прекрасная, одаренная, пылкая девушка. В Чаниту влюбляются...


Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] 90 [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]